TỔNG MẶT BẰNG KHO & XƯỞNG ICD LONG BÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Image Image
:KHO & XƯỞNG
:ĐỒNG NAI
:CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG T.CONS
:Công nghiệp
:Miền Nam
:m22600000
tấn0
: