Sản phẩm của công ty

Sản phẩm công ty bao gồm:

  • Nhà cao tầng
  • Nhà thép tiền chế - kết cấu thép
  • Hạ tầng
  • Điện/ Cấp thoát nước/ PCCC/ Điện lạnh
     

Sản phẩm của công ty xem Tại đây

 


41 Đường 32, Phường 17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
(0283) 9 846 628 - (0283) 9 846 629 - (0283) 9 846 631
(0283) 9 846 630
Email: tcons2004@gmail.com

(0283) 9 846 629