KHO SỐ 6 CFS TÂN CẢNG CÁT LÁI

Image Image Image Image
:Kho
:Đồng Nai
:T.CONS
:Công nghiệp
:Miền Nam
:m214000
tấn350
: