Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng là điều quan tâm hàng đầu của T.CONS nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của khách hàng, xây dựng thương hiệu Công ty  có chất lượng và uy tín hàng đầu.

Bên cạnh đó, với phương châm thỏa mãn khách hàng, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự an toàn sức khỏe nghề nghiệp, Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng T.CONS đã đưa ra chính sách “Chất Lượng – Môi Trường – An Toàn” dựa trên nền tảng “Uy Tín – Tư Duy – Trách Nhiệm”.

 


41 Đường 32, Phường 17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
(0283) 9 846 628 - (0283) 9 846 629 - (0283) 9 846 631
(0283) 9 846 630
Email: tcons2004@gmail.com

(0283) 9 846 629