Chiến lược

Nhằm đạt được các mục tiêu trong chiến lược ngắn hạn và dài hạn, T.CONS  luôn dựa trên 05 yếu tố chính để phát triển hướng đến mục tiêu của Công ty:

Giải pháp tối ưu

Giá thành hợp lý

Thiết bị hiện đại và đầy đủ

Thi công nhanh - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

Dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.

 


41 Đường 32, Phường 17, Q. Gò Vấp, Tp.HCM
(0283) 9 846 628 - (0283) 9 846 629 - (0283) 9 846 631
(0283) 9 846 630
Email: tcons2004@gmail.com

(0283) 9 846 629